Zdravo. Mi smo fotografi.
Mi pamtimo život.momente.sreću.emocije.akciju.impresije.lepotu.